Nabídky uvedené na těchto stránkách pocházejí od společností, od kterých tyto stránky dostávají kompenzaci. Další informace naleznete v dokumentu Prohlášení o inzerci
Oznámení:
Profesionální recenze

vpnMentor obsahuje recenze psané našimi komunitními recenzenty. Recenze jsou založené na nezávislém a profesionálním posouzení služby/produktu.

Vlastnictví

vpnMentor vlastní společnost Kape Technologies PLC, která vlastní i následující služby: ExpressVPN, Cyberghost, Zenmate, Private Internet Access a Intego, které na našich stránkách hodnotíme.

Partnerské provize Inzerce

vpnMentor obsahuje recenze, které jsou napsané našimi experty a dodržují přijaté přísné revizní standardy (včetně etických). Tyto standardy vyžadují, aby každá recenze byla založena na nezávislém, poctivém a profesionálním přezkoumání recenzentem. Přesto ale, když uživatel dokončí akci pomocí našich odkazů, můžeme získat provizi. To recenzi neovlivní, ale může to ovlivnit hodnocení. To se odvíjí na základě spokojenosti zákazníků s předchozími prodeji a přijatými kompenzacemi.

Pravidla recenzí

Recenze zveřejněné na vpnMentor píšou odborníci, kteří zkoumají produkty podle našich přísných recenzních standardů. Tyto standardy zajišťují, že každá recenze je založena na nezávislém, odborném a poctivém průzkumu recenzenta a zohledňuje technické možnosti a kvality výrobku spolu s jeho komerční hodnotou pro uživatele. Zveřejněné žebříčky mohou zohledňovat partnerské provize, které získáváme za nákupy prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách.

5, 9 a 14 sledujících zemí - co musíte vědět

Když hovoříme o mezinárodních dohodách týkajících se sdílení informací, věci se mohou rychle zkomplikovat. Nemusíte se však obávat – rychle vás provedeme klíčovými informacemi o Aliancích Pěti, Devíti a Čtrnácti Sledujících Zemí.

Tyto aliance mohou představovat riziko pro vaše soukromí, nicméně vám přesně řekneme, co musíte udělat, abyste chránili data a udržovali svou online anonymitu.

Podívejte se, co jsou tyto aliance a jak mohou ovlivnit uživatele VPN jako jste vy. Zahrnuli jsme také průvodce jednotlivými zeměmi pro VPN jurisdikce.

Co je Aliance 5 Sledujících Zemí?

Aliance 5 Sledujících Zemí vznikla z paktu zpravodajských služeb z dob studené války nazvaného UKUSA dohodou. Původně se jednalo o dohodu o sdílení informací mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím, která měla za cíl dešifrovat sovětské zpravodajství.

Do konce padesátých let se k Alianci přidala také Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Těchto pět anglicky mluvících zemí tvoří Alianci 5 Sledujících Zemí, tak jak ji známe dnes. Dohoda o sdílení informací mezi těmito pěti zeměmi se časem posílila, protože se rozšířila i na dohled nad online činností.

Po mnoho let byla tato dohoda udržována jako tajemství mezi těmito pěti zeměmi. Její existence nebyla veřejností objevena až do roku 2003. Věci začaly být jasnější v roce 2013 poté, co Edward Snowden zveřejnil řadu dokumentů, které získal během svého působení jako dodavatel NSA.

Tyto dokumenty odhalily rozsáhlé vládní sledování online aktivit občanů a obsahovaly důkazy o tom, že mezinárodní síť pro sdílení informací je mnohem rozsáhlejší, než se dříve předpokládalo.

Vedle základních zemí Aliance 5 Sledujících Zemí byla potvrzena existence dvou dalších mezinárodních dohod o sdílení zpravodajských informací. Tyto dvě dohody, známé jako Aliance 9 Sledujících Zemí a Aliance 14 Sledujících Zemí, nemusí být tak striktní jako Aliance 5 Sledujících Zemí, ale stále mají velké důsledky pro internetové soukromí.

Zde je stručné rozčlenění každé z těchto tří aliancí:

Pět sledujících zemí: USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland
Devět sledujících zemí: pět sledujících zemí + Dánsko, Francie, Holandsko, Norsko
Čtrnáct sledujících zemí: devět sledujících zemí + Německo, Belgie, Itálie, Švédsko, Španělsko

Aliance 9 Sledujících Zemí a Aliance 14 Sledujících Zemí jsou v podstatě rozšířeními původní Aliance 5 Sledujících Zemí. Zatímco tyto země nemusejí mezi sebou sdílet tolik informací jako s Aliancí 5 Sledujících Zemí, stále se aktivně a ochotně podílejí na mezinárodním sdílení informací.

Vedle těchto potvrzených aliancí stojí za zmínku i další hrstka zemí, které byly zachyceny nebo podezřelé z výměny informací s Aliancí 14 Sledujících Zemí.

Přispěvatelé třetích stran: Izrael, Japonsko, Singapur, Jižní Korea

Infographic_eyes(1)

Jak to může ovlivnit VPN uživatelé?

Postupy sdílení zpravodajských informací v těchto zemích mají rozsáhlé důsledky pro uživatele internetu a VPN. Je bezpečné předpokládat, že pokud některá z těchto 14 zemí získá přístup k vašim online datům, vaše data mohou být sdílena s jinými zeměmi.

Všechno záleží na tom, kdo má pravomoc nad vaší online aktivitou, když používáte VPN. Existuje několik vrstev, které je třeba zvážit.

Je to vaše fyzická poloha? Umístění serveru? Nebo místo podnikání poskytovatele VPN? Pokud opravdu chcete být v bezpečí, je nejlepší znát zákony a praktiky všech tří oblastí.

Znalost je moc

Musíte si být vědomí online zákonů a předpisů země, ve které žijete. Je například VPN ve vaší zemi legální? Ve většině případů je odpověď ano, ale ne vždy.

Další důležitou otázkou je země, ve které je váš poskytovatel VPN zaregistrován jako firma. Důrazně doporučujeme, abyste si nevybrali VPN poskytovatele se sídlem v zemi přidružené k Alianci 14 Sledujících Zemí, pokud máte obavy o vaše online soukromí.

V závislosti na zemi, v níž sídlí, může být váš VPN poskytovatel nucen předat informace o svých uživatelích vládě. Tyto údaje by pak mohly být sdíleny s jinými zeměmi v alianci. Možná ani musíte vědět, že vaše soukromí bylo porušeno.

Pokud chcete být velmi opatrní, měli byste být také obeznámeni s postupy dozoru země, kde se nachází server, který používáte, bez ohledu na to, kde je VPN poskytovatel sídlí.

Proč jsou zásady nulových protokolů důležité

Mnoho způsobů, jak mohou VPN spadat do pravomoci různých vlád, je důvodem, proč nejlepší VPN pro ochranu soukromí mají přísné zásady týkající se nulových protokolů. To znamená, že nezachovávají žádné identifikační informace o svých uživatelích nebo o jejich online aktivitě.

Výborným příkladem této politiky v akci je dobře známý VPN poskytovatel ExpressVPN. Turecké policejní vyšetřování, které se týkalo uživatele ExpressVPN, se snažilo donutit tohoto poskytovatele, aby předal identifikační údaje tohoto uživatele.

Navzdory četným pokusům nebyly úřady schopny nalézt žádné identifikační informace kvůli přísným pravidlům žádného logování společnosti ExpressVPN.

I přesto, že je tento případ uklidňující, existují známé případy VPN poskytovatelů, kteří tvrdí, že mají politiku "nulového logování", a kteří poskytli citlivé informace uživatelů vládním orgánům.

Pro poskytovatele VPN nemusí být dostačující tvrdit, že nabízí politiku nulových protokolů, zejména pak pro VPN poskytovatele, kteří spadají do pravomoci zemí v Aliancí 5, 9 nebo 14 Sledujících Zemí.

Průvodce zeměmi pro VPN jurisdikce

Tato příručka vám pomůže lépe porozumět zemím, které mohou mít jurisdikci nad vaší online aktivitou a používáním VPN.

Pro každou ze 35 uvedených zemí zjistíte, zda jsou zde VPN sítě legální, jaké aliance pro sdílení zpravodajských informací jsou země součástí a jaké populární VPN zde sídlí. Získáte také stručný přehled internetových zákonů a cenzurních postupů jednotlivých zemí.

 

Infographic 2_ World Map_1 (1)

Austrálie

 • Člen Aliancí 5, 9 a 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Austrálii: Celo VPN, VPNSecure.Me

Obecně platí, že Austrálie neomezuje používání a přístup k internetu a že VPN jsou zcela legální.

Nicméně, Austrálie je hlavním členem Aliance 5 Sledujících Zemí. Pravděpodobně nebudete mít možnost zajistit ochranu soukromí vašich dat, pokud procházejí nebo jsou v této zemi uložena kvůli dohodám o sdílení zpravodajských informací.

Austrálie také vyžaduje, aby telekomunikační společnosti uchovávaly metadata po dobu dvou let a došlo k řadě hlášených případů australského vymáhání práva k přístupu ke šifrovaným datům.

Bělorusko

 • VPN sítě zde NEJSOU legální

Přestože většina občanů Běloruska má přístup k internetu, vláda silně cenzuruje online obsah. Všechny webové stránky, které se vyjadřují kriticky o vládě, jsou blokovány, zejména pak během volební sezóny.

Použití VPN je v Bělorusku nezákonné. Mohli byste dostat velkou pokutu, pokud byste byli přistiženi při používání VPN pro přístup ke geograficky omezenému obsahu.

Belgie

 • Člen Aliance 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální

Přístup k internetu v Belgii je neomezený a země se silně zavázala ke svobodě tisku a svobodě projevu.

Poskytovatelé internetu v Belgii však podléhají soudním příkazům a mohou být povinni zablokovat některé webové stránky, které se zabývají nezákonnými činnostmi. Kromě toho popření holokaustu a podněcování k nenávisti jsou trestné činy, které jsou trestány vězením.

Britské Panenské ostrovy

 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem na Britských Panenských ostrovech: ExpressVPN

Ačkoli Britské Panenské ostrovy jsou území Spojeného království, jsou samo řízeny vlastními zákony a legislativou. Toto území se nachází mimo dohody o sdílení informací, což je dobrá zpráva pro VPN, které zde sídlí.

Telekomunikační společnosti se sídlem na Britských Panenských ostrovech nepodléhají zákonům o uchovávání údajů ani zákonnému vládnímu dohledu.

Bulharsko

 • VPN JSOU zde legální
 • Populární VPN se sídlem v Bulharsku: VPNArea

Bulharsko má zavedené zákony, které chrání svobodu projevu, svobodu tisku a libovolné vládní zasahování do soukromí jednotlivců.

Země obdržela určitou kritiku za umožnění prokurátorům požadovat elektronické údaje bez soudního povolení. Existují také obavy, že korupce ve vládě a sdělovacích prostředcích může ohrozit svobodu tisku a bezpečnost novinářů, ale dosud nebyly předloženy žádné zprávy o omezení internetové svobody.

Kanada

Kanada opakovaně prokázala svůj závazek ke svobodnému a neomezenému přístupu k internetu, včetně iniciativy k poskytování univerzálního přístupu k internetu všem svým občanům. Kanadské právo má silnou ochranu svobody projevu a tisku a vláda vyjádřila podporu neutralitě sítě.

Nicméně, Kanada je také klíčovým členem Aliance 5 Sledujících Zemí. Údaje, které procházejí nebo jsou uloženy v Kanadě, podléhají dohodám o sdílení zpravodajských informací.

Čína

 • V Číně jsou legální pouze VPN schválené vládou
 • Oblíbené VPN se sídlem v Číně: Turbo VPN

Čína byla opakovaně hodnocena agenturou Freedom House jako nejhorší v oblasti zneužívání svobody internetu na světě. Omezení internetové aktivity se ještě více zpřísnily zavedením zákona o kybernetické bezpečnosti, který způsobuje velké finanční důsledky pro telekomunikační společnosti, které nedodržují předpisy.

Kromě těžké cenzury a dohledu vyžaduje Čína také lokalizaci dat a registraci reálného názvu pro internetové společnosti. Telekomunikační společnosti se sídlem v Číně jsou povinny předat veškeré údaje požadované během vládních vyšetřování.

Dokonce i mnoho zahraničních technologických společností, včetně společnosti Apple, bylo nuceno dodržovat nové represivní předpisy pro čínské uživatele.

Poskytovatelé VPN jsou povinni požádat o schválení před poskytnutím přístupu ke globální síti. Uživatelé internetu, kteří jsou přistiženi při přístup k mezinárodní internetové síti pomocí VPN bez souhlasu vlády, podléhají pokutám.

Česká republika

 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v České republice: Avast SecureLine

Česká republika obecně neomezuje přístup k internetu a má zákony na ochranu svobody projevu. Existuje několik výjimek těchto ochran. Nenávistná řeč, popírání holocaustu a popírání zločinů z komunistické éry nejsou považovány za chráněné.

Poskytovatelé internetu mají povinnost blokovat přístup na určité stránky, které poskytují přístup k nezdaněným a neregulovaným zahraničním loteriím.

Někteří internetoví poskytovatelé se sídlem v České republice jsou také známí tím, že blokují obsah, který propaguje dětskou pornografii nebo rasismus. Nejsou známy žádné zprávy o vládním dozoru nad online činností.

Dánsko

 • Člen Aliancí 9 a 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální

Dánsko má silnou ochranu svobody projevu, včetně zvláštního ustanovení proti cenzurování jakéhokoli druhu.

I když existuje jen málo vládních omezení online obsahu, všichni hlavní poskytovatelé internetových služeb se sídlem v Dánsku spolupracují s policejními iniciativami zabraňujícími dětské pornografii. Většina dánských uživatelů internetu podléhá tomuto filtru. Někteří poskytovatelé také blokují určité torrentové stránky.

Vzhledem k tomu, že Dánsko je známým členem Aliance 9 Sledujících Zemí, data, která prochází Dánskem, nemusí být soukromá kvůli dohodám o sdílení informací.

Finsko

Na přístup k internetu ve Finsku neexistují žádná omezení stanovená vládou. Některé weby, o kterých bylo hlášeno, že obsahují dětskou pornografii, mohou někteří poskytovatelé internetových služeb zablokovat.

Ačkoli byl tento filtr podporován finskou policií, nakonec je pouze dobrovolný. Poskytovatelé, kteří implementovali tento filtr, obdrželi určitou kritiku také kvůli blokování některých pornografických stránek, které nebyly spojeny s dětskou pornografií.

Francie

 • Člen Aliancí 9 a 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální

Ačkoli Francie podporuje svobodu projevu a umožňuje nefiltrovaný přístup k online obsahu, existují obavy z několika návrhů vlády, které mají bojovat proti falešným zprávám a řešit teroristické hrozby.

Tyto iniciativy vedly k širšímu dohledu a shromažďování údajů, včetně zvýšeného sdílení informací se spojenci z Aliance 14 Sledujících Zemí.

Německo

 • Člen Aliance 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Německu: Avira Phantom, Zenmate

Německo vyjádřilo silný závazek respektovat soukromí a svobodu projevu, ale toto odhodlání má jasné limity. Bylo přijato několik legislativních zákonů, které rozšiřují německé online dohledové pravomoci jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úroveň.

Zákony umožňují policii monitorovat online činnost občanů, i když neexistuje podezření z trestné činnosti. Německo také obdrželo kritiku ohledně svého kontroverzního zákona o uchovávání údajů.

Vláda je také silně zapojena do iniciativ zaměřených na cenzurování nenávistných projevů na sociálních médiích a dalších online platformách.

Gibraltar

 • VPN JSOU zde legální
 • Populární VPN se sídlem v Gibraltaru: Buffered, IVPN

Podobně jako Britské Panenské ostrovy je Gibraltar autonomní britské území s vlastní zvolenou vládou.

Gibraltar však není úplně nezávislý, pokud jde o obranné a bezpečnostní záležitosti. Spojené království si vyhrazuje právo převzít pravomoc a přijímat rozhodnutí, pokud jde o zahraniční politiku a bezpečnost, včetně provádění dohledu.

To znamená, že ačkoli Gibraltar není součástí oficiální aliance sdílející inteligencí, není stále v bezpečí před špionážními pohledy Aliance 14 Sledujících Zemí.

Řecko

 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Řecku: ZoogVPN

Řecké zákony obsahují jasná ustanovení na ochranu svobody projevu a tisku a neexistují žádné důkazy o tom, že vláda cenzuruje, blokuje nebo jinak zasahuje do online obsahu.

Soudní systém však jasně uvedl, že zákony na ochranu soukromí v Řecku se nevztahují na internetovou komunikaci. I když je rozhodnutí sporné, policie má právo legálně sledovat online aktivity a data občanů.

Hongkong

Ačkoli je Hongkong čínským územím udržuje si autonomii a je z větší části schopen samosprávy. Čínská cenzura a geografická omezení neovlivňují Hongkong, takže zde je téměř neomezený přístup k internetu, s výjimkou některých webových stránek, které propagují pornografii nebo pirátství.

Online sledování řídících orgánů Hongkongu je však běžné a existovaly obavy z rostoucích pokusů Číny o zvýšení kontroly nad Hongkongem.

Írán

 • Pouze VPN schválené vládou jsou v Íránu legální

Internetová svoboda internetu v Íránu je agenturou Freedom House klasifikována jako velmi omezená. Protesty proti vládě vedly k významnému narušení připojení k internetu a vládnímu blokování hlavních platforem sociálních medií.

Poskytovatelé VPN jsou povinni požádat o schválení před poskytnutím přístupu ke globální síti. Uživatelé internetu, kteří jsou přistiženi při přístupu do mezinárodní internetové sítě pomocí VPN bez souhlasu vlády, jsou ohroženi až 1 rokem vězení, i když ve skutečnosti to je vzácné.

Tento zákon je prosazován především hlasitými vládními oponenty spíše než průměrnými občany.

Izrael

 • Přispěvatel do Aliance 5 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Izraeli: Hola VPN

Izrael poskytuje silnou právní ochranu svobody projevu, a to i na internetu. Neexistují žádné známé případy nebo podezření, že vláda cenzurovala online obsah.

Ačkoli Izrael není oficiálně členem žádné aliance pro sdílení informací, existuje řada známých případů, kdy Izrael úzce spolupracuje s USA na iniciativách dozoru. USA z toho významně těží ve svůj prospěch, neboť izraelské zpravodajské agentury mají širší pravomoci než NSA.

Itálie

 • Člen Aliance 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Itálii: AirVPN

Itálie chrání svobodu projevu a obyvatelé mají většinou neomezený přístup k internetu, s výjimkou filtrování obsahu některých webu podporujícího dětskou pornografii a hazardní hry.

Itálie pomalu rozšiřuje internetovou infrastrukturu. Od roku 2018 má podle agentury Freedom House jen něco málo přes 60% obyvatelstva konzistentní přístup k internetu.

V Itálii existuje také řada otázek týkajících se ochrany soukromí na internetu, včetně ustanovení, které požaduje, aby telekomunikační společnosti uchovávaly internetová data po dobu až šesti let.

Japonsko

 • Podezřelý přispěvatel do Aliance 5 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Japonsku: VPN Gate

Cenzura je v Japonsku zakázána kvůli silné ochraně svobody projevu. Obyvatelé Japonska mohou využívat bezplatného a neomezeného přístupu k internetu, i když někteří poskytovatelé služeb dobrovolně filtrují určitý obsah, jako je dětská pornografie.

Stále však rostou obavy o soukromí na internetu, zejména proto, že japonský Nejvyšší soud rozhodl, že nebude omezovat policejní praxi sledování online aktivit muslimských obyvatel, a to i těch, kteří nemají pravděpodobné vazby na terorismus.

Japonské zpravodajské agentury mají přístup k silnému sledovacímu zařízení a v minulosti spolupracovaly s americkými zpravodajskými agenturami.

Malajsie

 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Malajsii: Hide Me VPN

V Malajsii neexistují ústavní práva týkající se soukromí a vláda má širokou pravomoc zabavovat a uchovávat údaje. Malajsijská internetová svoboda se stala také omezenější kvůli aktu Fake News Act z roku 2018, což je vládní iniciativa k cenzurování šíření falešných zpráv.

Obecně se však v Malajsii zvýšila svoboda projevu, neboť násilí a hrozby proti novinářům a uživatelům internetu jsou méně časté. Vláda široce zvýšila přístup k vysokorychlostnímu internetu, včetně zdravého otevřeného trhu pro poskytovatele internetu.

Nizozemí

 • Člen Aliancí 9 a 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Nizozemsku: Goose VPN

Nizozemsko má jako člen Aliance 9 Sledujících Zemí blízký vztah s cizími národy pro sdílení zpravodajských informací. Nizozemsko poskytuje svým občanům volný a neomezený přístup k internetu, včetně silné vládní opozice vůči cenzuře.

Nedávno však nizozemský soud podpořil dřívější neúspěšný návrh, který vyžaduje, aby poskytovatelé internetu blokovali The Pirate Bay kvůli porušení autorských práv.

Nový Zéland

 • Člen Aliancí 5, 9 a 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální

Nový Zéland podporuje svobodu projevu a neexistuje zde cenzura na vládní úrovni. Vláda nabízí dobrovolnou podporu poskytovatelům internetu, kteří chtějí blokovat určitý webový obsah.

Novozélandské zpravodajské agentury těží ze zpravodajské a datové sdílené sítě Aliance 5 Sledujících Zemí.

Norsko

 • Člen Aliancí 9 a 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Norsku: Opera VPN

Obyvatelé Norska mají jeden z nejvíce neomezených přístupů na internet na světě, a to jak z hlediska svobody internetu, tak z hlediska přístupu veřejnosti. Občané mají ústavní právo na přístup k informacím vlády.

Stejně jako ve většině Evropě někteří internetoví poskytovatelé mohou dobrovolně filtrovat stránky dětské pornografie. Norsko má v rámci Aliance 9 Sledujících Zemí také úzký vztah s cizími státy ke sdílení informací.

Panama

 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Panamě: NordVPN

Panama není součástí žádné aliance pro sdílení informací a její ústava chrání všechny formy projevu. Obyvatelé mají volný a neomezený přístup k internetu.

Zákon v Panamě výslovně zakazuje libovolné vládní nebo policejní zásahy do soukromí. Odposlechy a sledování nejsou povoleny bez soudního souhlasu. Někteří občané tvrdí, že podléhají neoprávněnému kontrole ze strany vlády, ale to je do značné míry nepotvrzené.

Rumunsko

Obyvatelé Rumunska mají z větší části volný a neomezený přístup k internetu. Některé filtry s mandátem vlády jsou zaměřeny na dětskou pornografii. Vláda si vyhrazuje právo blokovat přístup na stránky, které nejsou v souladu se zákony o pornografii.

Rumunsko je mnohými považováno za přátelské k ochraně soukromí kvůli opakovanému odmítnutí dodržovat zákony EU o uchovávání povinných údajů, prohlašování jich za protiústavní a porušující práva na soukromí a svobodu projevu.

Rusko

Ruský internetový přístup je klasifikován agenturou Freedom House jako volný. Ruská vláda uplatňuje velkou sílu v mezinárodním kybernetickém prostoru a aktivně pracuje na filtrování obsahu a šíření informací, které jsou přínosem pro ruské úřady.

Rusko je organizací Reporters Without Borders považováno za velkého nepřítele internetu. Ruské zpravodajské agentury také provádějí rozsáhlý dohled na domácí i mezinárodní úrovni.

Poskytovatelé VPN jsou povinni vyžádat si souhlas vlády. Uživatelé internetu, kteří jsou přistiženi při používání VPN bez souhlasu vlády, podléhají pokutám.

San Marino

 • VPN JSOU zde legální
 • Populární VPN se sídlem v San Marinu: SpyOFF

San Marino má silnou právní ochranu svobody projevu a je silně proti cenzurování jakéhokoli druhu. Neexistují žádné známé případy San Marína, které by sledovaly občany nebo spolupracovaly s mezinárodními dohodami o sdílení informací.

Seychely

Seychely působí mimo vliv mezinárodních společenství sdílejících informace. Poskytuje svým obyvatelům volný a především neomezený přístup k internetu. Hlavní výjimka zahrnuje přísné zákony o hanobení země. Byly také hlášeny případy, kdy vláda cenzurovala určitý politický online obsah.

Singapur

 • Přispěvatel do Aliance 5 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem v Singapuru: Ivacy

Ačkoli většina obyvatel Singapuru má přístup k internetu, vláda cenzuruje obsah jak prostřednictvím vládních mandátů, tak pomocí finančních a právních tlaků na poskytovatele služeb. Oficiální seznam zablokovaných webových stránek vláda uchovává v tajnosti.

Objevily se také zprávy o tom, že Singapur spolupracoval se zpravodajskými iniciativami Aliance 5 Sledujících Zemí.

Jižní Korea

 • Přispěvatel do Aliance 5 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální

Ačkoli Jižní Korea má výrazně větší svobodu internetu než její sousedé na severu, Jižní Korea je agenturou Freedom House stále považována za jen částečně svobodnou kvůli omezení svobody projevu pro politický obsah a případy hanobení.

Občané v Jižní Koreji mají ústavní právo na soukromí. Poskytovatelé internetových služeb však byli povzbuzováni k tomu, aby vyvinuli systémy se skutečnými jmény pro uživatele, což vyvolává obavy o svobodu internetu a soukromí.

Kromě toho v Jižní Koreji v minulosti spolupracovala s iniciativami pro sdílení zpravodajských informací Aliance 5 Sledujících Zemí.

Španělsko

 • Člen Aliance 14 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální

Španělsko má zavedené přísné zákony, které chrání nejen svobodu projevu, ale také osobní údaje a soukromí. Vzhledem ke vztahům Španělska se zahraničními zpravodajskými agenturami v Alianci 14 Sledujících Zemí však soukromí není zárukou.

Švédsko

Švédský právní systém chrání svobodu projevu, zakazuje většinu cenzury a zakazuje svévolné zasahování do soukromí. Pro účely sledování online provozu, včetně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti, jsou zpravodajské agentury povinny nejprve získat soudní povolení.

Vzájemný vztah Švédska se zahraničními zpravodajskými agenturami Aliance 14 Sledujících Zemí znamená, že online soukromí nemusí být zcela zajištěno.

Švýcarsko

Švýcarsko je obecně považováno za přítele svobody internetu a soukromí. Občané mají ústavní právo na svobodu projevu a porušování soukromí je trestáno zákonem.

Přestože občané hlasovali pro schválení referenda umožňující vládě sledovat online aktivity občanů, neexistují žádné důkazy o tom, že tato moc byla zneužita.

Švýcarsko také není známo, že spolupracuje s mezinárodními dohodami o sdílení informací.

Spojené království

 • Zakládající člen Aliancí 5 Sledujících Zemí
 • VPN JSOU zde legální
 • Oblíbené VPN se sídlem ve Velké Británii: HMA, SaferVPN

Spojené království zaručuje svobodu projevu a svobodu informací pro své občany. Ačkoli ochrana soukromí je také legálně chráněna, došlo ke znepokojujícímu trendu zvýšení vládního a policejního dohledu.

Vládní orgány odůvodňují rostoucí dohled nad online činností o tím, že tvrdí, že je nutné bojovat proti terorismu a zneužívání dětí. Díky své roli jednoho ze dvou zakládajících členů Aliance 5 Sledujících Zemí má Spojené království přístup k široké síti mezinárodních zpravodajských služeb a dozoru.

Spojené státy americké

Ve Spojených státech existují silné ústavní ochrany svobody projevu a svobody tisku. Spojené státy vyjádřily silný závazek chránit soukromí a svobodu internetu.

Vzhledem k řadě sporů týkajících se vládního dozoru je otázkou, jak silný je závazek USA vůči soukromí ve skutečnosti. Zvýšený dohled byl většinou odůvodněn bojem proti terorismu.

Spojené státy mají přístup k jednomu z nejdokonalejších systémů pro online sledování na světě a mohou využít velmi silnou síť mezinárodní inteligence a dohledu jako jeden ze zakládajících členů Aliance 5 Sledujících Zemí.

Infographic 3_ World Map_1

4 nejlepších VPN sítí nacházejících se mimo 5 Sledujících Zemí

1. ExpressVPN

Nabídka ExpressVPN únor 2023: Po omezenou dobu můžete získat předplatné ExpressVPN se slevou až 49%! Nepropásněte to!

ExpressVPN je známá díky bleskovým rychlostem streamingu a schopnosti obejít tvrdé geobloky populárního obsahu.

Ještě působivější je způsob, jakým konkurenční bezpečnostní funkce ExpressVPN obstojí pod tlakem. Služba ExpressVPN, sídlící na Britských Panenských ostrovech, které jsou přívětivá pro soukromí, jednoznačně prokázala, že neuchovává žádné datové protokoly a nemůže poskytnout vládním orgánům žádné identifikační informace o svých uživatelích.

Mezi další přední bezpečnostní funkce patří AES 256-CBC šifrování vojenské úrovně a řada protokolů ochrany proti úniku dat. Uživatelé milují velký počet podporovaných zařízení ExpressVPN a responzivní podporu zákazníků.

Služba ExpressVPN nabízí také 30denní záruku vrácení peněz a bezplatnou zkušební verzi pro mobilní zařízení.

Pořiďte si ExpressVPN nyní

2. CyberGhost

Akce únor 2023: CyberGhost aktuálně nabízí slevu 84% na svůj nejpopulárnější tarif! Využijte tuto nabídku a ušetřete ještě více na předplatném CyberGhost subscription.

Společnost CyberGhost působí v Rumunsku mimo jurisdikci Aliance 14 Sledujících Zemí. Společnost CyberGhost opakovaně vyjádřila své odhodlání chránit soukromí uživatelů a bere svou politiku nulového logování velmi vážně.

CyberGhost se také pyšní impozantním AES-256 šifrováním a nabízí špičkové bezpečnostní protokoly pro ochranu dat uživatelů. Zákazníci chválí CyberGhost za jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, které je dodáváno se seznamem předem nakonfigurovaných nastavení, z nichž si můžete vybrat na základě vašich oblíbených streamingových služeb.

Noví uživatelé mohou také využít 7denní bezplatnou zkušební verzi a 45denní záruku vrácení peněz.

Pořiďte si CyberGhost nyní

3. VyprVPN

VyprVPN sídlí ve Švýcarsku, zemi mimo Alianci 14 Sledujících Zemí, a bere internetové soukromí velmi vážně. VyprVPN a její mateřská společnost Golden Frog se zavázaly k transparentnosti a čestnosti, pokud jde o otázky týkající se ochrany soukromí.

Zákazníci, kteří jsou nesmírně znepokojeni soukromím, by měli vědět, že VyprVPN je transparentní ohledně skutečnosti, že některé uživatelské údaje jsou uchovávány po dobu až 30 dní pro účely fakturace a odstraňování problémů.

Kromě toho VyprVPN nabízí konkurenční bezpečnostní funkce včetně 256bitového šifrování a firewallu NAT, který vás ochrání před malwarem. VyprVPN je také oblíbený fanoušky pro svou schopností obejít tvrdou vládní cenzuru s využitím své proprietární technologie Chameleon.

VyprVPN nabízí novým uživatelům 3denní bezplatnou zkušební verzi a 30denní záruku vrácení peněz.

Pořiďte si VyprVPN nyní

4. Trust.Zone

Trust.Zone je skvělou volbou pro uživatele obávající se o ochranu soukromí, kteří hledají cenově dostupnou ochranu VPN. Trust.Zone bezpečnostní funkce zahrnují AES-256bitové šifrování, kill switch, OpenVPN a L2TP over IPSec.

Uživatelé obávající se úniku dat, potěší, že Trust.Zone nabízí politiku nulového logování a transparentnost, pokud jde o soukromí uživatelů. Trust.Zone nabízí uživatelům garanci, která indikuje, že žádná vláda nežádala Trust.Zone o žádné podrobnosti jejich uživatelů.

Trust.Zone je umístěna mimo jurisdikci Aliance 14 Sledujících Zemí na Seychelských ostrovech. Uživatelé chválí Trust.Zone za její rychlost a schopnost přistupovat k oblíbeným streamingovým stránkám.

Službu si můžete vyzkoušet s 3denní bezplatnou zkušební verzí a 10denní zárukou vrácení peněz.

Pořiďte si Trust.Zone nyní

Závěr

Obavy o ochranu osobních údajů online se stávají pro internetové uživatele větší, protože mezinárodní postupy dozoru rostou a jsou efektivnější. Existuje mnoho důvodů, proč se obávat skutečnosti, že vláda bude mít přístup k vašim datům a online aktivitám, zejména pokud mezinárodní dohody o sdílení informací mohou umožnit zemím obcházet vlastní zákony na ochranu soukromí.

Vždy se snažíme poskytnout vám aktuální informace, abyste mohli učinit informované rozhodnutí týkající se vaší internetové aktivity. Chcete-li získat spolehlivou a bezpečnou VPN službu za skvělou cenu, nenechte si ujít stránku se zvýhodněnými nabídkami a kupóny.

Další články:

Tor vs VPN: Co je bezpečnější?

Nejlepší VPN s nulovými protokoly

Kontrola úniku VPN

Porovnání VPN protokolů

Pořadí
Poskytovatel
Naše skóre
Sleva
Navštívit
1
medal
9.8 /10
Ušetřete 49%!
2
9.8 /10
Ušetřete 82%!
3
9.6 /10
Ušetřete 50%!
4
9.4 /10
Ušetřete 78%!
Výstraha k ochraně soukromí!

Navštěvovaným stránkám odhalujete informace o své osobě!

Vaše IP adresa:

Vaše umístění:

Váš poskytovatel internetu:

Informace uvedené výše lze použít k vašemu sledování, cílení reklamy a monitorování vaší online činnosti.

VPN vám pomůže tyto informace skrýt a vy tak budete neustále chráněni. Doporučujeme ExpressVPN – jedničku mezi VPN. A to jsme jich otestovali více než 350. Používá šifrování na armádní úrovni a funkce, které zajistí bezpečnost vašeho digitálního soukromí. A navíc momentálně nabízí 49% slevu.

Navštivte ExpressVPN

O autorovi

Autor článků o technologích s vášní pro ochranu soukromí online.

Líbil se Vám tento článek? Ohodnoťte jej!
Nesnášel jsem ho Opravdu se mi nelíbí Byl v pořádku Docela dobrý! Absolutně úžasný!
z 10 – Hlasovalo uživatelů
Děkujeme za zpětnou vazbu.
Komentář Délka komentáře musí být mezi 5 a 2500 znaky.